الکس کینگ در گذشت

الکس کینگ در گذشت

۰۸ مهر ۹۴

الکس کینگ یکی از توسعه دهندگان اصلی وردپرس در گذشت! الکس کینگ یکی از توسعه دهندگان اصلی در تیم وردپرس، شب گذشته پس از دو سال و نیم مبارزه با سرطان  در خانه اش درگذشت. او میراث بسیار ارزشمند و ماندگاری در جامعه ی وردپرس از خود بر جای گذاشته است. او نمونه ی یک توسعه دهنده ی وب حرفه ای...