یکی کردن Atom ,RDF ,RSS به RSS2

یکی کردن Atom ,RDF ,RSS به RSS2

۰۳ اردیبهشت ۹۲

وردپرس خوراک سیستم خود را در ۴ فرمت مختلف از قبیل Atom, RDF, RSS, و RSS2 برای کاربران خود فراهم میکند.امروزه اکثر کاربران برای راحتی از RSS2 استفاده میکنند .به همین خاطر میخواهیم امروز به شما آموزش میدهیم که چگونه انواع خوراک ها را به RSS2 منتقل (redirect) کنید.logo-samandehi


نوشته‌های ویژه