طراحی پنل تنظیمات قالب

طراحی پنل تنظیمات قالب

۰۸ مهر ۹۲

برای قالب های وردپرستان کنترل پنل طراحی کنید امروز، ما به تمامی مراحل ایجاد یک پنل گزینه های انتخابی (options panel) ادمین برای یک تم وردپرس، با استفاده ازWooFramework  می پردازیم. سپس، همانطور که jQuery را برای بهبود برخی از قابلیت ها اجرا می کنیم، همه چیز را یک گام به جلو خواهیم برد. برای شروع آموزش لطفا فایل را...