پوستر:حضرت عباس

پوستر:حضرت عباس

۰۷ فروردین ۹۳

ای چشم تو بیمار ، گرفتار ، گرفتار برخیز چه پیشامده این بار علمدار گیریم که دست و علم و مشک بیفتد برخیز فدای سرت انگار نه انگار   دوستان خرده نگیرید بعضی مواقع خارج از گود مینویسمlogo-samandehi


نوشته‌های ویژه