به کاربران خود حق ویرایش دیدگاهشان را بدهید

به کاربران خود حق ویرایش دیدگاهشان را بدهید

۱۴ آبان ۹۲

  تا حالا چند بار احساس کرده اید باید نظری را که در یک سایت گذاشته اید، ویرایش کنید؟ شاید شما می خواهید خطاهای املایی و یا دستور زبانی را اصلاح کنید، و یا شاید از گفتن حرفی که زده اید، پشیمان شده اید! این امر برای همه ما اتفاق می افتد. بسیاری از سایت ها بعد از آن که...